iPad Magazine


Sinds kort kun je via Dutchlabel één van de meest geavanceerde tools voor Web Intelligence en Social Media Monitoring inzetten. Zo is het mogelijk een eigen online magazine te maken met informatie die gescand is uit maar liefst 45.000 websites die interessant zijn voor jouw doelgroep. Je kunt je eigen key words aangeven, waarop zoekopdrachten worden gedaan. Zo krijg je een custom made online magazine voor de iPad met de laatste nieuwtjes, opinies, nieuws, en tips van over de hele wereld over de onderwerpen die je als zoekopdracht aangeeft.

Je kunt dit magazine ook koppelen aan je website, de link naar relaties sturen of koppelen aan twitter, zodat je veel volgers krijgt. Ondanks het feit dat dit een gloednieuwe tool is, hebben we hem al samen met een aantal grote klanten uitgetest en flink wat volgers voor hen gecreeërd. Het online magazine wordt op flipboard geplaatst. Flipboard is genomineerd tot de beste iPad app van 2010. Dus we hebben besloten dit platform te gebruiken om het online magazine uit te geven.

Het digitale magazine wordt een heel belangrijk onderdeel van je online strategy en social media strategie, omdat het gekoppeld zit aan de artikelen die jouw doelgroepen interessant vinden, maar die geen tijd en mogelijkheid hebben om 45.000 websites per dag te screenen op de content die voor hen interessant is. Jij wel, want je kunt nu via Dutchlabel een eigen online magazine maken met content van over de hele wereld en de informatie mixen met online content over je eigen bedrijf. Mensen die gaan zoeken op key words die je hebt aangegeven, komen zo bij jouw bedrijf of product uit. Je kunt zelf kiezen of je dagelijks, per week of misschien maar per maand een nieuwe magazine uitbrengt. Het samenstellen van een magazine kost slechts 10 minuten per magazine.


iPad Magazine
Dutchlabel offers one of the most advanced tools for Web Intelligence and Social Media Monitoring. It is now possible to create an online magazine with information scanned from 45,000 websites of interest to your target audience. You can specify your own key words, which searches are made. So you get a custom made online magazine for the iPad with the latest news, opinions and tips from around the world on the subjects you like and have specified and want to inform your followers about.

You can also connect this magazine to your website, or send the link to contacts or connect it to twitter, so you get a lot of followers. Despite the fact that this is a brand new tool, we tested it with a large number of clients and created for them a lot of followers. The online magazine is posted on Flipboard. Flipboard has been nominated as the best app of 2010. So we have decided to use this platform for the online magazine to be issued.

The digital magazine is a very important part of your online and social media strategy, because it is linked to the articles that your target audiences find interesting, but have no time or opportunity to check out the content every day of these 45,000 sites. You do have the possibility, because you can now ask Dutchlabel to make your own online magazine with content from around the world and mix it with the information about your business or products. People who are searching for key words that you've indicated, end up finding your company or product. You can choose whether you daily, weekly or perhaps only once a month come up with a new up to date magazine. Putting together a magazine takes only 10 minutes per magazine.

Interested? A magazine costs only 600, - euro per month. Call now 0031 (0)20-6388770 and ask for the possibilities.